Tarasy granitowe

Wygląd zewnętrzny - bryły kamienia naturalnego, w których występują sztychy poziome i pionowe, przebarwienia, żyły, skupiska minerałów o innej barwie, zmienne uziarnienie itp. o kształcie zbliżonym do prostopadłościanu lub mająca jedną, dwie lub trzy płaszczyzny równe lub bryła skalna nieregularna uzyskana w wyniku urabiania złoża. W zależności od kształtu, wielkości i występujących naturalnych zmian lub sztychów w materiale skalnym bryły dzieli się na cztery odmiany oznaczone literami A, B, C, D.

Odmiana A - bryła zbliżona do prostopadłościanu, występują sztychy poziome i pionowe, istnieje możliwość wycięcia płyt lub wykonania elementów kamiennych. Barwa jasno-szara z przebarwieniami (rude, zielone) zajmujące do 20% powierzchni.

Odmiana B - bryła granitowa nieregularna z trzema lub dwoma płaszczyznami do siebie prostopadłymi, występują sztychy oraz przebarwienia, żyły, zmienna struktura uziarnienia. Barwa jasno-szara oraz jasno-szara z przebarwieniami (rude, zielone). Przeznaczenie na elementy surowo-łupane.

Odmiana C - bryła granitowa nieregularna z przynajmniej jedną równa płaszczyzną. Występują sztychy oraz przebarwienia, minerały, żyły, zmienna struktura uziarnienia itp. Barwa jasno-szara oraz jasno-szara z przebarwieniami (rude, zielone). Istnieje możliwość wykonania elementów surowo-łupanych.

Dodatkowo wprowadzono bryły odmiany D, które sprzedawane są na wagę z hałdy bez możliwości przebierania przez klientów. Na bryłach tych nie oznacza się numerów. Bryła tej odmiany jest całkiem nieregularna z przeznaczeniem na elementy surowo łupane typu kostka, lub kamień łamany.

Skontaktuj się z nami
Dane firmy

Grupa Multiprodukt Sp. z o.o.
ul. Słowiańska 6
75-846 Koszalin

KRS: 0000809692
NIP: 6692554917
REGON: 384659187
Biuro

ul. Kamiennogórska 9/U1
60-179 Poznań
grupa@multiprodukt.pl
tel. 514 911 658
Skontaktuj się z nami
*Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Więcej w polityka prywatności.